Tuomas Hynynen

Tuomas Hynynen

tuomas.hynynen@evl.fi

040-411 0101
Ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi Lopen seurakunnassa

Esittelin Tampereen hiippakunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokouksessa 3.10.2019 Lopen seurakunnan mallia, jolla arvioidaan ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Tältä sivulta löydät aiheeseen liittyvää materiaalia

Esitys Powerpoint-muodossa

Pöytäkirja, josta löytyy päätös vaikutusten arvioinnista (§51)

Lopen kirkkoneuvoston pöytäkirjat, joista löytyy esimerkkejä, miten arviointia on käytännössä toteutettu (kokoukset 2.4.2019 eteenpäin)

Viranhaltijapäätöksen pohja Word-muodossa. Pohja sisältää sekä muutoksenhakuohjemallit että vaikutusten arvioinnin

Tulen mielelläni esittelemään mallia seurakuntiin ja halutessanne auttamaan mallin käyttöönotossa.